Vores Slægtsforskningsider

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 10,201 til 10,300 fra 10,663

      «Forrige «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
10201 Tidl. lærer i Frederiksværk og organist i Vinderød kirke Erslev, Harald (I2247)
 
10202 Tidl. lærer i Gentofte Fog, Lærer Dan (I6559)
 
10203 Tidl. lærer i Houlbjerg sg. Holst, Optikus Nicolai Eeg (I2516)
 
10204 Tidl. lærer i Stubbekøbing. 1932 viceinspektrice i Fjordsgade Skole, Århus. Fog, Lærer Gunborg (I6563)
 
10205 Tidl. Lærer v. Brahetrolleborg Højskle og Elkhorn Højskole, Iowa, præst i
Dakota 1892. Rejste tilbage til Danmark 1901. 
Berggreen, Præst Johannes Carl Andreas (I6269)
 
10206 Tidl. manufakturhandler i Kbh. 1872-1903 Lauritzen, Carl Christian (I6178)
 
10207 Tidl. Maskinarbejder. Fog, Elektricitetsværksbestyrer Martin (I6591)
 
10208 Tidl. medhjælper for Tyge Brahe på Uranienborg, rektor i Ribe Hemmet, Biskop Iver Iversen (I4344)
 
10209 Tidl. missionær i Grønland Esmann, Præst Magnus Vilhelm (I1794)
 
10210 Tidl. organist i Trondheim Müller, Henrich Jacob (I8235)
 
10211 Tidl. professor i Kbh. Foss, Niels (I5477)
 
10212 Tidl. præst i Arrild Ibsen, Jens Jensen (I3372)
 
10213 Tidl. præst i Egense Saabye, Palle (I7017)
 
10214 Tidl. præst i Elmelunde, Møn Hagen, Peder Haagensen (I4513)
 
10215 Tidl. præst i Lerup. Brasch, Præst Christian Wendelboe (I2943)
 
10216 Tidl. rektor i Korsør. Schiøtt, Anders Andersen (I4914)
 
10217 Tidl. rektor i Ribe Aagaard, Rektor Christen Lauritsen (I4096)
 
10218 Tidl. rektor i Ringkøbing Eilertz, Johan Christopher Jacobsen (I4026)
 
10219 Tidl. rektor i Ringkøbing Rindom, Præst Niels Lauridsen (I4349)
 
10220 Tidl. rektor i Ringkøbing Nielsen, Kjeld (I4454)
 
10221 Tidl. rektor i Slagelse. Wandal, Præst Johan Ernst (I4742)
 
10222 Tidl. rektor i Sorø. Vedel, Præst Søren Andersen (I4036)
 
10223 Tidl. rektor i Vejle. Bagger, Oluf Hansen (I6008)
 
10224 Tidl. rokkedrejer og møllebygger. Brinch, Møllebygger Hans Andreas Johansen (I3384)
 
10225 Tidl. selvejer i Gjellerup, Brabrand sg., Hasle h.
Degn fra 21.2.1801 
Storm, Degn Rasmus Knudsen (I3026)
 
10226 Tidl. Skibsfører, så købmand, brændevinsbrænder og gæstgiver
3.8.1795 borgeskab i Kbh. som skibsfører
29.6.1813 borgerskab i Køge, da han havde købt Post-og herbergergården
'Prinsen' der. 
Rønne, Gæstgiver Ole Hansen (I6975)
 
10227 Tidl. skolebestyrer i Kbh. Friis, Skolebestyrer Immanuel (I5211)
 
10228 Tidl. skolemester i Vejle. Colding, Poul Andersen (I4003)
 
10229 Tidl. vintapper i Kbh. Groshandler, Kompagniskab med Jochum Christian Kähler, Stadsmand Foss, Stadsmand Holger Larsen (I3428)
 
10230 tidl.kusk på Villiamsborg, Saugård sg., Hatting h. Groth, Jernbaneformand Jens Frederik (I3092)
 
10231 Tidligere Fredericia. Liime, Mads (I4145)
 
10232 Tidligere juvelerer i Chicago. Udvandret 4.8. 1885. Etableret i Nordby 1891. Fog, Urmager Hans Joachim (I3627)
 
10233 Tidligere præst i Præstø. Volf, Missionær Stefan Johannes (I7210)
 
10234 tiene w/ Top i Carleboe, Hirskholms amt (= Peder Michelsen vartshuusholder spekhokker i Christianshaun) Henrichsdatter, Else (I12128)
 
10235 Til Aagaard Gyldenstjerne (I8072)
 
10236 Til Aarslevskovgaard
Cand.polyt., Møller, Ejer af Aarhus Mølle

Folketælling Århus, Hasle, Aarhus Købstad, Aarhus Mølle, , 1619, FT-1850, D3314

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Andreas Weis 35 Gift Møller Aarhus
Birthe Weis 23 Gift hans Kone Asmildkloster
Ernst Weis 2 Ugift deres Søn Aarhus
Cecilia Schmit 29 Ugift Husjomfru Odense
Christopher Mortensen 28 Ugift Møllebethent Christianshavn
+ 25 tjenestefolk

Folketælling Århus, Hasle, Sønder Aarslev, Aarslev Sogn, 1, Gård, 58, FT-1880, D2258

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:
Andreas Frederik Weis 64 Gift Huusfader, Proprietær Aarhus
Benthe Magdalina Weis 52 Gift Husmoder Asmild Sogn, Viborg Amt
Marie Magdelena Weis 27 Ugift Datter Aarhus ...??, distrikt, Aarhus Amt
Frands Hansen Schou 22 Ugift Forvalter ?? Vesterhæsing Sogn, Svendborg Amt
Thommas Thomsen 22 Ugift Engformand Norborg By og Sogn, Als
Kirstine Johansen Safs ?? 22 Ugift Husjomfru Alstrup By, Engelstofte Sogn, Maribo Amt
Abbeline Andersen 23 Ugift Mejerske Egens By og Sogn, Mols, Aarhus Amt
Ane Dorthea Frederikke Jensen 24 Ugift Stuepige Hammel By, Søby Sogn, Aathus Amt
Ane Bossine Kristensen 21 Ugift Kokkepige Gjødvad By og Sogn, Viborg Amt
Eva Svensen 19 Ugift Mejeripige Kristiansted, Sverige
Jensine Kirstine Kristensen 20 Ugift Mejeripige Hammel By og Sogn, Randers Amt
Maren Jespersen 25 Ugift Mejeripige Hasle By og Sogn, Aarhus Amt
Jens Petersen 24 Ugift Karl Ørby By, Helgenæs Sogn, Aarhus Amt
Søren Sørensen 26 Ugift Karl B..?? By, Skjørring Sogn, Aarhus Amt
Mikkel Jørgensern 24 Ugift Karl Hørby By og Vænge Sogn, Skanderborg Amt
Jens Nielsen 62 Gift Røgter Spandrup By og Sogn, Randers Amt
Hanne Annette Rumbul ?? Personen er opført på Til Ugift Gjæst Meldalen i Norge
Frederik Johannes Ingerslev 37 Ugift Gjæst (Auditeur) Voldby Sogn, Aarhus Amt 
Weis, Mølleejer Andreas Severin (I9941)
 
10237 Til Aastrup

Ejer af Baggesvogn 1812-1821
http://da.wikipedia.org/wiki/Baggesvogn 
Aagaard, Forpagter Michael (I12724)
 
10238 Til Asmildkloster
Landmåler, Godsejer af Asmild, SparekasseDirektør i Viborg Sparekasse 
Bruun, Etatsråd Gottlieb Franciscus Schønheyder (I9834)
 
10239 Til Aunsbjerg Løvenbalk, Niels Eriksen (I8045)
 
10240 Til Aunsbjerg Løvenbalk, Erik (I8139)
 
10241 Til Aunsbjerg & Bjerskov Løvenbalk, Mogens Jensen (I7943)
 
10242 Til Aunsbjerg & Odsgaard
Godsejer, Rigsraadsmedlem 
Løvenbalk, Dommer Jens Nielsen (I8125)
 
10243 Til Baarupgaard
Kommandør ( Søværnet - Forsvaret ), Korpschef i Kvindeligt Marinekorps
Folketingsmedlem ( Rigstinget )
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Bille-Brahe-Selby, Korpschef Marie Antoinette (I10897)
 
10244 Til Baroniet Stampenborg
Kammerherre, Hofjægermester 
Stampe, Lensbaron Henrik (I8516)
 
10245 Til Baroniet Stampenborg
Kammerherre, Kommandør ( Søværnet - Forsvaret ), Godsejer

Lensfriherrepatent (01-09-1810) Stamhuset Stampenborg (00-00-1789 - 2. Besidder), Nysø, Præstø Baroniet Stampenborg (11-02-1809 - 1. Besidder), Nysø, Præstø 
Stampe, Lensbaron Holger (I8520)
 
10246 Til Baroniet Stampenborg
Kammerherre 
Stampe, Lensbaron Henrik (I8518)
 
10247 Til Bjørnholm og Rødslet Gods de Lassen, Mathias (I11610)
 
10248 Til Bjørnholm, Rødslet Gods og Herningsholm. Herningsholm blev købt 1704. de Lassen, Peder Thøgersen (I11606)
 
10249 Til Brorupgaard, Langebjerggaard & Valbygaard. Hofjægermester, Godsejer Bech, Godsejer Jørgen Peter (I10807)
 
10250 Til Bruunshaab
Fabrikant, Ejer af Bruunshaab Klædefabrik 
Bruun, Fabrikant Frederik Plum (I9235)
 
10251 Til Bustrup Olsen, Jens (I7941)
 
10252 Til Det Munthe-Morgenstierne-Løvenskioldske Fideikommis Løvenskiold, Baronesse Anna Helene Mariane (I8879)
 
10253 Til Dybvad & Aakjær

Kammerherre, Dr.jur., Godsejer 
von Lüttichau, Godsejer Christian Frederik Tønne Reichgraff (I8296)
 
10254 Til Fjeld & Faarupgaard Estrup, Adam Peder (I8882)
 
10255 Til Galt Ebbesen, Anders (I8252)
 
10256 Til Grevskabet Reventlow & Grevskabet Christianssæde
Cand.jur., Direktør i Udenrigsministeriet, Gesandt ( Ambassadør ) i Sverige & England ( Shareholder: Karen Coffee Company Ltd. A/S )
Grevskabet Reventlow (00-00-1929 - 11. Besidder), Sandberg, Sundeved Grevskabet Christianssæde (00-00-1929 - 7. Besidder), Christianssæde, Skrørringe 
Reventlow, Lensgreve Eduard Vilhelm Sofus Christian (I9357)
 
10257 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Holberg, Godsejer Britta Schall (I8526)
 
10258 Til Hagenskov
Assurandør 
Holberg, Godsejer Erik Schall (I8522)
 
10259 Til Hagenskov Holberg, Godsejer Preben Caroc Claus Schall (I8523)
 
10260 Til Hammersholm Thorn, Proprietær Johannes (I10233)
 
10261 Til Harridslevgaard
Kontreadmiral ( Søværnet - Forsvaret ), Guvernør, Hofchef og siden Ceremonimester samt Ordensskatmester ( Hoffet ), Godsejer 
Bardenfleth, Hofchef Johan Frederik (I8514)
 
10262 Til Harridslevsgaard
Generalløjtnant ( Hæren - Forsvaret ), Kommanderende General i Nørrejylland, Godsejer 
Bardenfleth, Generalløjtnant Johan Frederik (I8314)
 
10263 Til Harridslevsgaard
Oberst ( Hæren - Forsvaret ) 
Bardenfleth, Godsejer Johan Frederik (I8310)
 
10264 Til Haslun Skram, Erik (I8249)
 
10265 Til Herningsholm de Lassen, Thøger (I11611)
 
10266 Til Hunnestad
http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Maccabaeus/Maccabaeus.htm 
Myre Kyrning, Clara (I11716)
 
10267 Til Hvidstengaard.

Til Hvidstengaard 
Lassen, Herremand Hans Thøgersen (I11603)
 
10268 Til Høgholt Jespersen, Niels Bentsen (I13058)
 
10269 Til Høllund.
Cand.silv., Skovrider, Adm. Direktør og siden Kommitteret i Det Danske Hedeselskab
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Dalgas, Adm. Direktør Christian (I10502)
 
10270 Til Karstedholm Aagesen, Niels (I8149)
 
10271 Til Klastrup Skram, Laurits (I8250)
 
10272 Til Kochelsdorf
Preussisk Løjtnantn af Reserven, Godsejer af Kochelsdorf 
von Aulock, Godsejer Frantz Borgias Maria Hyacinth Johannes Edmund (I9615)
 
10273 Til Krapperup Krognos, Peder Stigsen (I4520)
 
10274 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lembke, Godsejer Ivar Johan (I9334)
 
10275 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. von Lowzow, Folketingsmedlem Lennart (I10895)
 
10276 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. von Lowzow, Bankdirektør Torben Alexander (I10898)
 
10277 Til Løvenholt.
Hofjægermester, Oberstløjtnant ( Hæren - Forsvaret ), Godsejer, BM i A/S F.L. Smidth & Co. ( FLS ), A/S Sadolin & Holmblad og A/S Kemisk Værk Køge ( KVK - ejet af A/S Sadolin & Holmblad )
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Foss, Godsejer Torben Alexander (I10793)
 
10278 Til Margrethelund Sønderup, Kammeråd Joachim Brockdorff (I5083)
 
10279 Til Nedre Mølle Thomsen, Mølleejer Jes (I13005)
 
10280 Til Orelund & Torbenfeldt
Cand.jur., Godsejer af Orelund og Torbenfeldt
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Treschow, Hofjægermester Frederik (I9560)
 
10281 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lembke, Godsejer Lene Maria (I9337)
 
10282 Til Penarpsgaarden.
Cand.jur. 
Lembke, Godsejer Christian Edward (I9332)
 
10283 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lembke, Godsejer Bjarne Jonas Christopher (I9336)
 
10284 Til Putbus von Putbusse, Borante (I12025)
 
10285 Til Ravnbygaard & Øllingsøe
Hofjægermester 
Wilhjelm, Godsejer Lauritz Gerhard Fasting (I8492)
 
10286 Til Ravnsbygaard & Øllingsøe Zachariae, Margaret (I8495)
 
10287 Til Ravnsbygaard & Øllingsøe Wilhjelm, Lykke (I8497)
 
10288 Til Rechtbe Bardenflete, Addo (I8312)
 
10289 Til Refnæs Mogensen, Jakob (I8058)
 
10290 Til Rindsholm
Landsoverretsassessor i Viborg Landsoveret 
Bruun, Landsoverretsassessor Bertel (I8752)
 
10291 Til Skanderupgaard & Nygaard
Proprietær, BFM for Andelsmejeretiet i Kolding, siden Forpagter af Missionshotellet, og Indremissionær 
Knipschildt, Proprietær Hans Frants (I8469)
 
10292 Til Skerrildgaard
Kammerraad, Exam.jur., Godsforvalter af Bygholm og Mattrup samt Boller og Møgelkær ( under Grevskabet Frijsenborg ), Landvæsenskommissær i Vejle Amt 
Købke, Godsejer Andreas Berendt Ludvig (I9663)
 
10293 Til Skovgaarde Brasch, Justitsråd Jens (I9239)
 
10294 Til Stamhuset Cathrineberg & Stamhuset Christiansdal
Oberstløjtnant ( Hæren - Forsvaret ) 
von Benzon, Kammerherre Christian (I8300)
 
10295 Til Stenalt Mus, Laurids (I8150)
 
10296 Til Søndermølle
Cand.polyt., Kasserer i Viborg Gasværk 
Bruun, Kasserer Christian Reinhold Anton (I9835)
 
10297 Til Tjele
Generalmajor ( Hæren - Forsvaret ) 
von Lüttichau, Godsejer Christian Ditlev (I8297)
 
10298 Til Tjele Løvenbalk, Laurits Mogensen (I7929)
 
10299 Til Tjele Løvenbalk, Maren Lauritsdatter (I7942)
 
10300 Til Tjele Løvenbalk, Jens Lauridsen (I7945)
 

      «Forrige «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Næste»