Our Family History

Notater


Match 11,101 til 11,200 fra 11,556

      «Forrige «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
11101 Tidl. professor i Kbh. Foss, Niels (I5477)
 
11102 Tidl. præst i Arrild Ibsen, Jens Jensen (I3372)
 
11103 Tidl. præst i Egense Saabye, Palle (I7017)
 
11104 Tidl. præst i Elmelunde, Møn Hagen, Peder Haagensen (I4513)
 
11105 Tidl. præst i Lerup. Brasch, Præst Christian Wendelboe (I2943)
 
11106 Tidl. rektor i Korsør. Schiøtt, Anders Andersen (I4914)
 
11107 Tidl. rektor i Ribe Aagaard, Rektor Christen Lauritsen (I4096)
 
11108 Tidl. rektor i Ringkøbing Eilertz, Johan Christopher Jacobsen (I4026)
 
11109 Tidl. rektor i Ringkøbing Rindom, Præst Niels Lauridsen (I4349)
 
11110 Tidl. rektor i Ringkøbing Nielsen, Kjeld (I4454)
 
11111 Tidl. rektor i Slagelse. Wandal, Præst Johan Ernst (I4742)
 
11112 Tidl. rektor i Sorø. Vedel, Præst Søren Andersen (I4036)
 
11113 Tidl. rektor i Vejle. Bagger, Oluf Hansen (I6008)
 
11114 Tidl. rokkedrejer og møllebygger. Brinch, Møllebygger Hans Andreas Johansen (I3384)
 
11115 Tidl. selvejer i Gjellerup, Brabrand sg., Hasle h.
Degn fra 21.2.1801 
Storm, Degn Rasmus Knudsen (I3026)
 
11116 Tidl. Skibsfører, så købmand, brændevinsbrænder og gæstgiver
3.8.1795 borgeskab i Kbh. som skibsfører
29.6.1813 borgerskab i Køge, da han havde købt Post-og herbergergården
'Prinsen' der. 
Rønne, Gæstgiver Ole Hansen (I6975)
 
11117 Tidl. skolebestyrer i Kbh. Friis, Skolebestyrer Immanuel (I5211)
 
11118 Tidl. skolemester i Vejle. Colding, Poul Andersen (I4003)
 
11119 Tidl. vintapper i Kbh. Groshandler, Kompagniskab med Jochum Christian Kähler, Stadsmand Foss, Stadsmand Holger Larsen (I3428)
 
11120 tidl.kusk på Villiamsborg, Saugård sg., Hatting h. Groth, Jernbaneformand Jens Frederik (I3092)
 
11121 Tidligere Fredericia. Liime, Mads (I4145)
 
11122 Tidligere juvelerer i Chicago. Udvandret 4.8. 1885. Etableret i Nordby 1891. Fog, Urmager Hans Joachim (I3627)
 
11123 Tidligere præst i Præstø. Volf, Missionær Stefan Johannes (I7210)
 
11124 tiene w/ Top i Carleboe, Hirskholms amt (= Peder Michelsen vartshuusholder spekhokker i Christianshaun) Henrichsdatter, Else (I12128)
 
11125 Til Aagaard Gyldenstjerne (I8072)
 
11126 Til Aarslevskovgaard
Cand.polyt., Møller, Ejer af Aarhus Mølle

Folketælling Århus, Hasle, Aarhus Købstad, Aarhus Mølle, , 1619, FT-1850, D3314

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Andreas Weis 35 Gift Møller Aarhus
Birthe Weis 23 Gift hans Kone Asmildkloster
Ernst Weis 2 Ugift deres Søn Aarhus
Cecilia Schmit 29 Ugift Husjomfru Odense
Christopher Mortensen 28 Ugift Møllebethent Christianshavn
+ 25 tjenestefolk

Folketælling Århus, Hasle, Sønder Aarslev, Aarslev Sogn, 1, Gård, 58, FT-1880, D2258

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:
Andreas Frederik Weis 64 Gift Huusfader, Proprietær Aarhus
Benthe Magdalina Weis 52 Gift Husmoder Asmild Sogn, Viborg Amt
Marie Magdelena Weis 27 Ugift Datter Aarhus ...??, distrikt, Aarhus Amt
Frands Hansen Schou 22 Ugift Forvalter ?? Vesterhæsing Sogn, Svendborg Amt
Thommas Thomsen 22 Ugift Engformand Norborg By og Sogn, Als
Kirstine Johansen Safs ?? 22 Ugift Husjomfru Alstrup By, Engelstofte Sogn, Maribo Amt
Abbeline Andersen 23 Ugift Mejerske Egens By og Sogn, Mols, Aarhus Amt
Ane Dorthea Frederikke Jensen 24 Ugift Stuepige Hammel By, Søby Sogn, Aathus Amt
Ane Bossine Kristensen 21 Ugift Kokkepige Gjødvad By og Sogn, Viborg Amt
Eva Svensen 19 Ugift Mejeripige Kristiansted, Sverige
Jensine Kirstine Kristensen 20 Ugift Mejeripige Hammel By og Sogn, Randers Amt
Maren Jespersen 25 Ugift Mejeripige Hasle By og Sogn, Aarhus Amt
Jens Petersen 24 Ugift Karl Ørby By, Helgenæs Sogn, Aarhus Amt
Søren Sørensen 26 Ugift Karl B..?? By, Skjørring Sogn, Aarhus Amt
Mikkel Jørgensern 24 Ugift Karl Hørby By og Vænge Sogn, Skanderborg Amt
Jens Nielsen 62 Gift Røgter Spandrup By og Sogn, Randers Amt
Hanne Annette Rumbul ?? Personen er opført på Til Ugift Gjæst Meldalen i Norge
Frederik Johannes Ingerslev 37 Ugift Gjæst (Auditeur) Voldby Sogn, Aarhus Amt 
Weis, Mølleejer Andreas Severin (I9941)
 
11127 Til Aastrup

Ejer af Baggesvogn 1812-1821
http://da.wikipedia.org/wiki/Baggesvogn 
Aagaard, Forpagter Michael (I12724)
 
11128 Til Asmildkloster
Landmåler, Godsejer af Asmild, SparekasseDirektør i Viborg Sparekasse 
Bruun, Etatsråd Gottlieb Franciscus Schønheyder (I9834)
 
11129 Til Aunsbjerg Løvenbalk, Niels Eriksen (I8045)
 
11130 Til Aunsbjerg Løvenbalk, Erik (I8139)
 
11131 Til Aunsbjerg & Bjerskov Løvenbalk, Mogens Jensen (I7943)
 
11132 Til Aunsbjerg & Odsgaard
Godsejer, Rigsraadsmedlem 
Løvenbalk, Dommer Jens Nielsen (I8125)
 
11133 Til Baarupgaard
Kommandør ( Søværnet - Forsvaret ), Korpschef i Kvindeligt Marinekorps
Folketingsmedlem ( Rigstinget )
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Bille-Brahe-Selby, Korpschef Marie Antoinette (I10897)
 
11134 Til Baroniet Stampenborg
Kammerherre, Hofjægermester 
Stampe, Lensbaron Henrik (I8516)
 
11135 Til Baroniet Stampenborg
Kammerherre, Kommandør ( Søværnet - Forsvaret ), Godsejer

Lensfriherrepatent (01-09-1810) Stamhuset Stampenborg (00-00-1789 - 2. Besidder), Nysø, Præstø Baroniet Stampenborg (11-02-1809 - 1. Besidder), Nysø, Præstø 
Stampe, Lensbaron Holger (I8520)
 
11136 Til Baroniet Stampenborg
Kammerherre 
Stampe, Lensbaron Henrik (I8518)
 
11137 Til Bjørnholm og Rødslet Gods de Lassen, Mathias (I11610)
 
11138 Til Bjørnholm, Rødslet Gods og Herningsholm. Herningsholm blev købt 1704. de Lassen, Peder Thøgersen (I11606)
 
11139 Til Brorupgaard, Langebjerggaard & Valbygaard. Hofjægermester, Godsejer Bech, Godsejer Jørgen Peter (I10807)
 
11140 Til Bruunshaab
Fabrikant, Ejer af Bruunshaab Klædefabrik 
Bruun, Fabrikant Frederik Plum (I9235)
 
11141 Til Bustrup Olsen, Jens (I7941)
 
11142 Til Det Munthe-Morgenstierne-Løvenskioldske Fideikommis Løvenskiold, Baronesse Anna Helene Mariane (I8879)
 
11143 Til Dybvad & Aakjær

Kammerherre, Dr.jur., Godsejer 
von Lüttichau, Godsejer Christian Frederik Tønne Reichgraff (I8296)
 
11144 Til Fjeld & Faarupgaard Estrup, Adam Peder (I8882)
 
11145 Til Galt Ebbesen, Anders (I8252)
 
11146 Til Grevskabet Reventlow & Grevskabet Christianssæde
Cand.jur., Direktør i Udenrigsministeriet, Gesandt ( Ambassadør ) i Sverige & England ( Shareholder: Karen Coffee Company Ltd. A/S )
Grevskabet Reventlow (00-00-1929 - 11. Besidder), Sandberg, Sundeved Grevskabet Christianssæde (00-00-1929 - 7. Besidder), Christianssæde, Skrørringe 
Reventlow, Lensgreve Eduard Vilhelm Sofus Christian (I9357)
 
11147 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Holberg, Godsejer Britta Schall (I8526)
 
11148 Til Hagenskov
Assurandør 
Holberg, Godsejer Erik Schall (I8522)
 
11149 Til Hagenskov Holberg, Godsejer Preben Caroc Claus Schall (I8523)
 
11150 Til Hammersholm Thorn, Proprietær Johannes (I10233)
 
11151 Til Harridslevgaard
Kontreadmiral ( Søværnet - Forsvaret ), Guvernør, Hofchef og siden Ceremonimester samt Ordensskatmester ( Hoffet ), Godsejer 
Bardenfleth, Hofchef Johan Frederik (I8514)
 
11152 Til Harridslevsgaard
Generalløjtnant ( Hæren - Forsvaret ), Kommanderende General i Nørrejylland, Godsejer 
Bardenfleth, Generalløjtnant Johan Frederik (I8314)
 
11153 Til Harridslevsgaard
Oberst ( Hæren - Forsvaret ) 
Bardenfleth, Godsejer Johan Frederik (I8310)
 
11154 Til Haslun Skram, Erik (I8249)
 
11155 Til Herningsholm de Lassen, Thøger (I11611)
 
11156 Til Hunnestad
http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Maccabaeus/Maccabaeus.htm 
Myre Kyrning, Clara (I11716)
 
11157 Til Hvidstengaard.

Til Hvidstengaard 
Lassen, Herremand Hans Thøgersen (I11603)
 
11158 Til Høgholt Jespersen, Niels Bentsen (I13058)
 
11159 Til Høllund.
Cand.silv., Skovrider, Adm. Direktør og siden Kommitteret i Det Danske Hedeselskab
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Dalgas, Adm. Direktør Christian (I10502)
 
11160 Til Karstedholm Aagesen, Niels (I8149)
 
11161 Til Klastrup Skram, Laurits (I8250)
 
11162 Til Kochelsdorf
Preussisk Løjtnantn af Reserven, Godsejer af Kochelsdorf 
von Aulock, Godsejer Frantz Borgias Maria Hyacinth Johannes Edmund (I9615)
 
11163 Til Krapperup Krognos, Peder Stigsen (I4520)
 
11164 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lembke, Godsejer Ivar Johan (I9334)
 
11165 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. von Lowzow, Folketingsmedlem Lennart (I10895)
 
11166 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. von Lowzow, Bankdirektør Torben Alexander (I10898)
 
11167 Til Løvenholt.
Hofjægermester, Oberstløjtnant ( Hæren - Forsvaret ), Godsejer, BM i A/S F.L. Smidth & Co. ( FLS ), A/S Sadolin & Holmblad og A/S Kemisk Værk Køge ( KVK - ejet af A/S Sadolin & Holmblad )
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Foss, Godsejer Torben Alexander (I10793)
 
11168 Til Margrethelund Sønderup, Kammeråd Joachim Brockdorff (I5083)
 
11169 Til Nedre Mølle Thomsen, Mølleejer Jes (I13005)
 
11170 Til Orelund & Torbenfeldt
Cand.jur., Godsejer af Orelund og Torbenfeldt
Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Treschow, Hofjægermester Frederik (I9560)
 
11171 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lembke, Godsejer Lene Maria (I9337)
 
11172 Til Penarpsgaarden.
Cand.jur. 
Lembke, Godsejer Christian Edward (I9332)
 
11173 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lembke, Godsejer Bjarne Jonas Christopher (I9336)
 
11174 Til Putbus von Putbusse, Borante (I12025)
 
11175 Til Ravnbygaard & Øllingsøe
Hofjægermester 
Wilhjelm, Godsejer Lauritz Gerhard Fasting (I8492)
 
11176 Til Ravnsbygaard & Øllingsøe Zachariae, Margaret (I8495)
 
11177 Til Ravnsbygaard & Øllingsøe Wilhjelm, Lykke (I8497)
 
11178 Til Rechtbe Bardenflete, Addo (I8312)
 
11179 Til Refnæs Mogensen, Jakob (I8058)
 
11180 Til Rindsholm
Landsoverretsassessor i Viborg Landsoveret 
Bruun, Landsoverretsassessor Bertel (I8752)
 
11181 Til Skanderupgaard & Nygaard
Proprietær, BFM for Andelsmejeretiet i Kolding, siden Forpagter af Missionshotellet, og Indremissionær 
Knipschildt, Proprietær Hans Frants (I8469)
 
11182 Til Skerrildgaard
Kammerraad, Exam.jur., Godsforvalter af Bygholm og Mattrup samt Boller og Møgelkær ( under Grevskabet Frijsenborg ), Landvæsenskommissær i Vejle Amt 
Købke, Godsejer Andreas Berendt Ludvig (I9663)
 
11183 Til Skovgaarde Brasch, Justitsråd Jens (I9239)
 
11184 Til Stamhuset Cathrineberg & Stamhuset Christiansdal
Oberstløjtnant ( Hæren - Forsvaret ) 
von Benzon, Kammerherre Christian (I8300)
 
11185 Til Stenalt Mus, Laurids (I8150)
 
11186 Til Søndermølle
Cand.polyt., Kasserer i Viborg Gasværk 
Bruun, Kasserer Christian Reinhold Anton (I9835)
 
11187 Til Tjele
Generalmajor ( Hæren - Forsvaret ) 
von Lüttichau, Godsejer Christian Ditlev (I8297)
 
11188 Til Tjele Løvenbalk, Laurits Mogensen (I7929)
 
11189 Til Tjele Løvenbalk, Maren Lauritsdatter (I7942)
 
11190 Til Tjele Løvenbalk, Jens Lauridsen (I7945)
 
11191 Til Tjele Løvenbalk, Mogens Lauritsen (I8060)
 
11192 Til Tjele Ibsen, Eskild (I8142)
 
11193 Til Torp Due, Bonde Jenssøn (I11833)
 
11194 Til Torstedlund Viffertsen, Jon (I8075)
 
11195 Til Ulriksholm
Major ( Hæren - Forsvaret ), 
von Heinen, Godsejer Ulrich Frederik (I8303)
 
11196 Til Vilmnitz Putbus, Stoislav (I12030)
 
11197 Til Vilmnitz og Borantenhagen de Pudbusk, Ridder Nicolaus (I12027)
 
11198 til Åberg Lassen, Henning Gynther (I1459)
 
11199 Til Østrupgaard Pedersen, Falle (I1601)
 
11200 Tilladelse til begravelsen givet 13. juli 1645. Vandel, Købmand Daniel Iversen (I3987)
 

      «Forrige «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Næste»