Our Family History

Fortællinger


Match 1 til 43 fra 43     » Se Galleri

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1

Drev på et tidspunkt en kro i det der senere blev til Køge Rådhus.
 
2

Avisudklip fra 1938 om det Dahldorphske hus
 
3

Avisudklip fra 1924 om tobaksdyrkere i Køge, hvor Friderich nævnes.
 
4

Avisudklip fra 1932 der fejrer det Dahldorphske hus 175 år på torvet og som slagterforretning.

Der var i alt 5 generationer slagtere og der var slagterforretning der indtil huset blev flyttet og genopført i Køge museum, som kun er nogle huse væk.
 
5

Daldorph huset
 
6

Daldorph huset
 
7

Daldorph huset i baggrunden
 
8

Daldorph huset
 
9

Daldorph huset
 
10

Daldorph huset
 
11

Daldorph huset
 
12

Daldorph husets gård, personerne ikke kendt
 
13

Daldorph husets gård
 
14

Flytningen af Daldorphs hus til Køge Museum.

(Kopier af arkitekttegningerne ejes af Trine Nielsen, kontakt for kopier)
 
15

Porten ind til gården.
 
16

Postkort i anledning af Daldorph husets 150 år
 
17

Anetavle fra arkivet, har ikke kunne forbinde den til de andre Daldorpher
 
18

Anetavle fra en bog
 
19

Anetavle fra bog, se lige over tallet 6.

Forsættes næste billede
 
20

 
21

Anetavle fra bog

Fortsættes næste billede
 
22

 
23

Anetavle fra bog.

Højre kolonne, fortsættes på næste billede
 
24

 
25

Anetavle fra bog
 
26

Anetavle ifølge H.R.Hiort Lorenzen, Roskilde November 1905
 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 
32

 
33

 
34

 
35

 
36

 
37

Willemoes slægt
 
38

Willemoes slægt
 
39

 
40

Oringe Sindssygeanstalt
 
41
Anetavle fra bog
Anetavle fra bog
 
42
Citat fra bogen: Fra min barndom i Klitmøller af Martin Jensen
Citat fra bogen: Fra min barndom i Klitmøller af Martin Jensen
 
43
Kopi af udskrift fra protokollen for Dannebrogsmænd 1879 – 1892 
                                nr. 126 for Hannibal Frederik Heuser
Kopi af udskrift fra protokollen for Dannebrogsmænd 1879 – 1892 nr. 126 for Hannibal Frederik Heuser

Han var befalingsmand i 13 Regiment 2, Bataljon 8 Kompagni, han deltog i krigen mod Tyskland i 1864 med flere hæderstegn som følge. Han afsluttede sin militære karriere den 1. april 1875 efter 24 år inden for militæret, han har også været Sergent på Frederiksborg Slot.

1851 28. juli Hannibal meldte sig som soldat kun 14 år og 5 mdr. gammel
1858 18. aug. udnævnt til Corporal
1864 Corporal ved 13. Regiment 2. Bataillon, 8. Compagni
1864 januar deltager i den Dansk-Preussiske/Østriske krig
1867 dekoreret 16 års hæderstegn for underofficerer
1875 den 1. april aftrådt fra militæret efter 24 aar
1875 Grænsegendarm
1875 Medlem af ”Det Danske Våbenbrødres Selskab” Thisted afd. Medl. Nr. 13. 830
1882 Dekoreret som Dannebrogsmand
1880 Landbetjent på Thisted egnen
1885 Politibetjent i Thisted.

Han var Landbetjent på Thisted egnen i 1885 og senere blev han Politibetjent i Thisted, på den tid den eneste betjent i Thisted, samtidig var han også svømmelære.