Our Family History

Notater


Match 13,301 til 13,335 fra 13,335

      «Forrige «1 ... 130 131 132 133 134

 #   Notater   Knyttet til 
13301 Wing-Commander i de britiske luftstyrker ( Royal Air Force ), Ingeniør, Raadgivende Ingeniør i Hongkong Faber, Ingeniør Sven Erik (I7370)
 
13302 Würzberg, Deutschland Garver- & Bundtmagersvend Bohr, Garversvend Carl Theodor (I488)
 
13303 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hasselbalch, Billedhugger Majken (I9449)
 
13304 Ypnastedgård, 20' Slg. Østermarie, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I140217 
Low, Gårdejer Hans Pedersen (I15617)
 
13305 Zimmer, Frederik(Carl?), 1702-74, Søofficer
Søn af Sognepræst i Nykjøbing p. F. Gregers Hansen Z. (f. i Nykjøbing
p. F. 1. Juli 1666, d. sammesteds 27. Juni 1720) og Anna Frederiksdatter f. Suhr (f. 22. Juli 1679 d. 22. Jan. 1706). Z., der i Etatslisten nævnes som Carl Fr. Z., var født i Nykjøbing p. F. 21. Juli 1702. Han blev Kadet 1720 og foretog som saadan en Rejse til Ostindien, 1727 blev han Sekondlieutenant i Marinen, 1732 Premierlieutenant, 1740 Kapitajn-lieutenant, 1745 Kapitajn, 1755 Kommandørkapitajn, 1766 Kommandør, 1768 Schoutbynacht og 1772 Viceadmiral. 1730 foretog Z. en Rejse til Kina, 1738 overtog han Posten som Chef for den glückstadtske Ekvipage og afgik her fra 1749; han var den sidste Søofficer, der beklædte denne Plads. 1751 blev han Meddirektør for Guldhusets Lig- eller Skillingskasse, 1755 var Z. Chef for Linjeskibet «Fyen» paa Togt til Algier med Præsenter. Efter sin Hjemkomst ansattes han som Chef for Værftet i Frederiksværn og forblev her til sin Død, der indtraf 5. Sept. 1774. -- Z. blev 29. Juli 1739 gift med Ida Birgitte Brandt (døbt 22. Marts 1721 d. 1768), Datter af Renteskriver Johan Fr. B. og Anna Margrethe Hansdatter; en Datter af dette Ægteskab blev Moder til den bekjendte General Schleppegrell.
C. With-Seidelin. 
Zimmer, Søofficer Friderich Gregersen (I18256)
 
13306 Åbenrå, Sønderborg, senere Slagelse. Brammer, Tage Johannes (I839)
 
13307 Åboulevardens Apothek. Volqvartz, Johan Otto Anton (I766)
 
13308 Ågerup, Røsnæs sg. Larsen, Gårdejer Jens Peter (I6607)
 
13309 Ågård, 26' Slg. Vestermarie, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I147443 
Rytter, Mogens Pedersen (I14715)
 
13310 Ålborg
http://anetavler.kilokilokilo.dk/getperson.php?personID=I2314&tree=anetavler 
Andersen, Købmand Niels (I13761)
 
13311 Ålborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Bredgaden, No. 594 Litr. A, 3die familie, 1206, FT-1834, B6292
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Heinrik Magnus Bay Trasberg 29 Gift Sergeant ved 3de J j regiment
Cathrine Birgitte Frank 28 Gift Hans kone
Theresa Amalia Wilhelmine 4 Ugift Deres børn
Jenny Mathilde Anette 2 Ugift Deres børn 
Trasborg, Corporal Heinrich Magnus Bay (I20205)
 
13312 Ålborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Skottegaardens Gade Østre Deel, No 325 C, 325 C, FT-1840, C5067
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Sørensen Aasted 43 Gift Underoff: i 3: J: J: Regt:
Ane Marie Jensdatter 45 Gift hans Kone
Conradine Fredericke [Aasted] 11 Ugift deres Døttre
Jørgine Bergithe [Aasted] 4 Ugift deres Døttre
Anders Christian Aasted 16 Ugift Soldat i 3: J: J: Regt: deres Sønner
Jens Peter Aasted 13 Ugift deres Sønner 
Aasted, Corporal Anders Sørensen (I20202)
 
13313 Ålborg, Hindsted, Astrup, Astrup Bye, Et Huus, 25, FT-1834, C3929
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jakob Therkildsen 46 Gift Møllebygger
Ane Rusine Haga 45 Gift Hans Kone
Jacobine Therkildsen 11 Ugift Deres Børn
Caroline Therkildsen 7 Ugift Deres Børn
Juliane Therkildsen 4 Ugift Deres Børn
Johannes Therkildsen 5 Ugift Deres Børn
Mads Peter Therkildsen 9 Ugift Deres Børn

Ålborg, Hindsted, Astrup, Astrup Bye, et huus, 12, FT-1840, C3646
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jacob Therkildsen 51 Gift huusmand og møllebygger
Ane Rusine Hache 49 Gift hans kone
Ane Kirstine Therkildsen 23 Ugift deres børn
Madspeter Therkildsen 15 Ugift deres børn
Caroline Therkildsen 14 Ugift deres børn
Johannes Therkildsen 12 Ugift deres børn
Juliane Therkildsen 9 Ugift deres børn
Jacob Therkildsen 6 Ugift deres børn
Niels Christian Nielsen 23 Ugift tjenestekarl  
Therkelsen, Møllebygger Jacob (I20342)
 
13314 Åndsvag Hansen, Ane Christine (I16170)
 
13315 Århus Stifts national Infanteriregiment. Afsk. 30. 5. 1727 og boede siden i
Varde. 
Thaulow, Løjtnant Morten Jensen (I5913)
 
13316 Århus, Ning, Malling, Krekjær By, 1, En Gaard, 180, FT-1880, C8758
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Kristensen 51 Gift Gaardejer, Husfader Malling Sogn Aarhuus Amt
Ane Cecilie Mikkelsen 29 Gift Hans Hustru Beder Sogn
Kristen Jensen Kristensen 21 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Kirstine Johanne Kristensen 8 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Karin Marie Julie Kristensen 7 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Petrea Karoline Kristensen 5 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Peder Mikael Kristensen 3 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Johannes Peder Kristensen 1 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Alfred Jul Kristensen under 1 Aar Ugift Deres Børn Her i Sognet [Malling]
Agathe Knudine Korsholm 16 Ugift Lærerinde Jebjerg Sogn Viborg Amt
Ane Kirstine Jensen 23 Ugift Tjenestepiger Tulstrup Sogn Aarhus Amt
Kirsten Jensen 15 Ugift Tjenestepiger Her i Sognet [Malling]

Folketælling 1901, Krekjær, Malling, Århus opslag 576
Jens, Mikael, Kirstine, Kristen
10 levende børn, 2 døde 
Kristensen, Jens (I3228)
 
13317 Århus, Ning, Tiset, Ingerslev, , 46, FT-1787, A7638
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Erichsen 44 Gift Husbonde
Karen Nielsdatter 35 Gift Madmoder
Niels Christensen 1 Ugift Barn
Marie Christensdatter 10 Ugift Barn
Mette Christensdatter 8 Ugift Barn
Ane Christensdatter 6 Ugift Barn
Sidzel Christensdatter 4 Ugift Barn
Erich Nielsen 67 Enke(mand) Mandens far 
Erichsen, Christen (I20989)
 
13318 Århus, Ning, Tranbjerg, Østerby, , 32, FT-1787, A7639
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Rasmussen 45 Gift Husbonde
Maren Mikkelsdatter 39 Gift Madmoder
Rasmus Pedersen 21 Ugift Barn
Christen Pedersen 14 - Barn
Mikkel Pedersen 12 - Barn
Jakob Pedersen 9 - Barn
Karen Pedersdatter 6 - Barn
Zidsel Pedersdatter 4 - Barn
Maren Pedersdatter 2 - Barn
Anne Pedersdatter 1 - Barn
Karen Mikkelsdatter 21 Ugift Tjenestefolk

Århus, Ning, Tranbjerg, Østerby, , 4, FT-1801, B3022
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Rasmussen 60 Enke(mand) husbond bonde og gaardbeboer
Michel Pedersen 25 Ugift hans søn
Karen Pedersdatter 20 Ugift hans datter
Zidsel Pedersdatter 15 Ugift hans datter
Ane Pedersdatter 13 Ugift hans datter
Kirsten Pedersdatter 10 Ugift hans datter
Jens Pedersen 9 Ugift hans søn
Jens Olesen 19 Ugift tjenestekarl gevorbene soldat  
Fogh, Fæstebonde Peder Rasmussen (I3196)
 
13319 Århus, Vester Lisbjerg, Trige, Hæst By, et Hus, 124, FT-1880, D5003
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Julius Theodor Viinholdt 31 Gift Husfader Smed Morum Sogn Frederiksborg Amt
Anna Magrethe Viinholdt født Johansen 31 Gift hans Kone Stjær Skanderborg
Ottilia Camilla Viinholdt 5 Ugift Datter Trige
Emma Johanne Viinholdt 3 Ugift Datter Trige
Fritz Christian Viinholdt under 1 Aar Ugift Søn Trige
Maren Olesen Falck 26 Ugift Tjenestepige Flade Sogn Mors
Anders Marcus Hans Christiansen 23 Ugift Smedesvend Ødum Sogn Randers Amt
Søren Jensen 23 Ugift Smedesvend Grundfør Sogn Aarhus Amt  
Wiinholt, Smed Julius Theodor (I20620)
 
13320 Årsballegård, 41' Slg. Klemensker, Bornholm
Dragon og Bonde
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I152066 
Sort, Henrich Andersen (I14943)
 
13321 Årstallet for brylluppet i 'Familien Fog' (1906) kan næppe være rigtigt, da
skiftet efter han første hustru ikke blev sluttet før 22. juni 1811 . Kb.
mangler. 
Fog, Marie Elisabeth (I5944)
 
13322 Årstallet for ægteskabet kan ikke være rigtigt ! Jacobsen, Maren (I3262)
 
13323 [Sophie] flyttede som enke til Burholt og blev bisat i Ø.Brønderslev kirke 5. sept. 1719, 79 år gammel, hvorefter hendes lig førtes til Aggersborg kirke. Bloch, Sofie Jensdatter (I13065)
 
13324 Ægteskab opløst 1911
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Naturvidenskab_og_teknik/Plantefysiolog/Fr._Weis 
Familie F6076
 
13325 Ægteskabsnoter for Anne Wiinholt og Nicolai Hornemann:
Dagen efter vielsen blev Anne Malenes far, Brygger Christian Clausen Veinholt, syg og døde få dage efter her i Fredensborg.

Folketælling Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Fredensborg Slot, Fredensborg, , 7, FT-1787, C2135

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Magdalene Hornemann fød Winholt 70 Enke Nicolaj Hornemans Enke forvalter Materialskriver tienesten
Margrethe Jensdatter 36 Ugift Tieneste Pige 
Wiinholt, Anne Malene (I12089)
 
13326 Ægyptolog mm. Kaldes "Danmarks lærdeste præst", da han ved sit 50 års jubilæu
m får den teologiske æresdoktorgrad. Omtales flittigt i
PO Brøndsteds breve til Jens Møller omtales som "min Fætter og Ven" (de var halvfætre).
Sognepræst: 12 jun 1795, Lyderslev-Frøslev
Studierejse: mel. 1791-1795, Udenlands
Wolf Engelbrecht og Conradine Lund: de fik 1 datter 
Engelbrecht, Sognepræst Wolf Frederik (I20845)
 
13327 «ungk. Claus Wilhelm Koren og kiøbmand enke Anna Maria Pogenberg Randulf» Familie F5006
 
13328 Ødber Hansen and Boel/Bodil Pedersdatter are recorded as having had 10 children.
Probate after Ødber Hansen held of Yppernegård, 5' Slg. Nyker, on February 5, 1720, book 23, page 271, and book 25, page 130b.
For Bodil Pedersdatter, same place, May 2, 1728, book 29, page 627b. According to "Kures Gårdlister" he obtained Yppernegård in 1671.

May 4, 1690: Anden Søndag efter Paaske blef døbt Ødbern Hansens søn
kaldet Ole, hammen bar til daaben Ane Hr. Svends. Faddere: Hans
Ibsen, Jep Jørgensen i Skarpeska, Anders Hansens kone af
Kiørsegaarden, Hans Hansens datter i Tophiem.

March 24, 1695: Christi Himmelfartz Dag blef begraven Ødbern Hansens
barn, som blef hiemen døbt, det navn var Jørgen, hans alder 7 dagen.
January 4, 1699: blef Ødbern Hansens barn kaldet Jørgen, det bar til
daaben Anders Hansens hustru af Kyrsegaarden. Fad: Albert Hartwig,
Peder Mognsen, Michel Larsen, Kirsten Jørgen Degns, og salig Espern
Pedersens datter Margrethe.

June 12, 1720: Onsdagen de 12 Junii blef begravet Ødbern Hansen, var 76 aar.

Extracted from probate for Ødber Hansen, February 5, 1720, book 23, page 271:
Ødber Hansen, som boede og døde paa den 5' Jordejendoms gaard beliggene i Nyker Sogn, og det imellem den salig mands eftervende hustru navelig Boel Pedersdatter, for hende laugverge Hans
Svendsen, boende i Clemedsker Sogn, paa ene, og paa anden side denne salig mands med sin hustru sammen avlede børn, som er 8 sønnen og 2 døtter.
Hvor af den eldste søn Peder Ødbersen, boende i Rydsker Sogn, sin møtte, den anden søn
Hans Ødbersen, hieme hos moderen, sin egen verge, den 3' søn Jens Ødbersen, hieme hos moderen, den 4' søn Madz Ødbersen, boede i Vester Sogn, egen verge, 5' søn Niels Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 6' søn Lars Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 7' søn
Ole Ødbersen, hieme hos moderen, egen verge, 8' og yngste søn Jørgen Ødbersen, hieme hos moderen. . . . den yngste er 20 aar, verge Michel Larsen i Vester Sogn, dend eldste datter
Marta Ødbersdatter var i egteskab med salig Jacob Esbersen, yngste datter Kirstine Ødbersdatter i egteskab med Jens Madsen i Vester Sogn.
http://kofod.dk/infusions/family/family.php?id=28832 
Hansen, Ødber (I14645)
 
13329 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Foss, Økonom Eiler (I10710)
 
13330 Økonomidirektør i Dansk Univlever A/S Kortland, Økonomidirektør Paulus (I8972)
 
13331 Øster Hullegård Grund, 3' Vdg. Nyker, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I159470 
Jensen, Peder (I14916)
 
13332 Østergade 1, Hasle, Bornholm
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=buchroeder&id=I147337

Folketælling Bornholm, Nørre, Hasle Købstad, , Østergade 1, 2.fam, FT-1787, A1059

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
M: Kofod 52 gift Husbond Sogne Præst
Mette M: Mortensen 32 gift Hustrue
Elsebeth Sandrine Marie Kofod 20 ugift Datter af 1. ægteskab
Marthe Margrethe Marie Kofod 12 ugift Barn af 2. ægteskab
Hans Ancker Kofod 11 ugift Barn af 2. ægteskab
Matheas Carl Ludevig Kofod 6 ugift Barn af 2. ægteskab
Magrethe Ipsdatter 30 ugift Tienestepige 
Kofoed, Sognepræst Mads Sandersen (I15219)
 
13333 Østerlars kirkebog:
30 december 1759: Funus, Dom. IV Adv. blev Mads Dues hustru fra Salene, Karen begrafvet, gl. 68 aar. 
Karen (I13226)
 
13334 Østifternes Brandforsikring. Bosat i Kgs Lyngby. Groot, Assistent Henrik Georg Søltoft (I7184)
 
13335 øåØåGeneralkonsul for Guatemala, Fabrikant, Adm. Direktør i A/S Tør-Elementfabrikken Hellesens Enke & V. Ludvigsen ( GN Store Nord )

Kraks Blaa Bog (Aarlig Udgave siden 1910 / Yearly Published since 1910), 1910-, (Kraks Forlag) 
Ludvigsen, Generalkonsul Valdemar (I8911)
 

      «Forrige «1 ... 130 131 132 133 134