Our Family History

Notater


Match 201 til 300 fra 12,718

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 128» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201

Konfirmeret 1. søndag efter påske 1838 i Asminderød, opslag 137 
Jensen, Hans (I19277)
 
202

Konfirmeret i Sønderborg 1909 opslag 13 
Nissen, Catharina (I19271)
 
203

Konfirmeret i Sønderborg 1921 opslag 47 
Nissen, Anna Marie (I19272)
 
204
7 marts 1760: Spons., Fredagen den 7 Martii blefv Mads Espersen Due og Cicel Pedersdatter trolovede.

11 april 1760: Nupt., Fredagen den 11 April blefv Mads Espersen Due og Cicel Pedersdatter ægteviede.  
Familie F2865
 
205
Død opslag 298, 3 år. 
Lützen, Niels Erhard Otto (I17649)
 
206
Død opslag 298, 5½ år. 
Lützen, Julius Egebek (I17650)
 
207
Var 1659 Skriver paa Aalborghus.
Blev 1667 Eier af Rødslet og ved Skjøde af 12. Mai 1675 Eier af Besterladegaard. Eide tillige Klarupgaard, Refsnæs samt en Gaard i Aalborg ved Østeraa, hvor han jevnlig opholdt sig.
Var Assessor samt Land- og Søkrigscommissair. Mødte flere Gange 1675-78 paa Landemødet som Befuldmægtiget paa Stift-Amtmand (Nr.3) Parsbergs Vegne, og i Aarene 1678 og 1679 paa AFTermandens D. Steels Vegne. Fungerede som Stift-Amtmand ca. 1687 til 1689. Fik ved Kgl Rescript 25/11 1682
Tilladelse til at lade indrette et Pulpitur i Budolfi Kirke, hvorfor han gav til Kirken 133 Rdl. 2 Mk. Kroner (Hoffm. Fund. IV Bag. 22). Død 1689, begr. 8/11.
Skervboet vurderet til 18,487 Rdl.
(Stifte-Brot.)
http://www.janalbrecht.dk/Jan%20Albrecht%206.web/per10891.htm#0

Står også:
Broder til Borgermester ibd. Peder Lassen.

Men den Peder Lassen som var borgmester døde 1619. Tror ikke det var hans bror.

Landkommissær, Fung. Stiftamtmand, Assessor, Godsejer af Rolsted/Rødslet, Besterladegaard, Klarupgaard (Refnæs), 
Lassen, Assesor Thøger (I11601)
 
208
Vielse:
Forlovere: ? J. Nielsen og ? C. Binau. 
Familie F44
 
209 Aalborg, Kær, Hals, Holtets distrikt, Hovedgaarden Hals Ladegaard, 1, FT-1840, A1670
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carsten Andreas Færch 44 gift ejer af gaarden.
Annette Joachimine Færch 36 gift hans kone
Cathrine Elisabeth Færch 66 enke husfaderens moder.
Nielsine Henriette Færch 20 ugift husfaderens søster.
Chatrine Elisabeth Færch 15 ugift ejerens og konens barn
Magrethe Grotum Færch 8 ugift ejerens og konens barn
Maren Kirstine Færch 4 ugift ejerens og konens barn
Niels Færch 13 ugift ejerens og konens barn
Conrad Rehders Færch 9 ugift ejerens og konens barn
Johan Peter Steenstrup 26 ugift Avlsforvalter
Johanne Elisabeth Stricker 21 ugift Lærerinde
Natalie Garben 20 ugift Husjomfru
Hansine Neergaard 12 ugift husmoderens søster.
Jens Valdemar Lynge 31 ugift Gartner
Hans Christian Andersen 26 ugift Tjenestekarl
Albert Sørensen 25 ugift Tjenestekarl
Christian Bertelsen 31 ugift Tjenestekarl
Erik Jensen 25 ugift Tjenestekarl
Jens Christian Christensen 20 ugift Tjenestekarl
Jens Poulsen 21 ugift Tjenestekarl
Niels Nielsen 70 enke Tjenestekarl
Johan Hendrik Hansen 19 ugift Tjenestekarl
Jens Christensen 23 ugift Tjenestekarl
Jens Christian Nielsen 17 ugift Tjenestedreng
Marie Bendix 24 ugift Tjenestepige
Birgitte Larsdatter 32 ugift Tjenestepige
Marie Astrup 27 ugift Tjenestepige
Oline Dahl 20 ugift Tjenestepige
Karen Marie Pedersdatter 29 ugift Tjenestepige
Gjertrud Marie Sørensdatter 27 ugift Tjenestepige
Ane Marie Hansdatter 27 enke Tjenestepige
Kirsten Marie Sørensdatter 36 ugift TjenestepigeAalborg, Kær, Hals, Hals Ladegård, Avlsgaard, 77, FT-1845, A0337
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carsten Andreas Færch 48 gift Ejer af gaarden, eget barndom Nibe.
Anette Joachimine Neergaard 40 gift hans kone. Mou sogn, Aalborg amt.
Cathrine Elisabeth Færch 19 ugift deres barn. Skjæve !! sogn, Hjørring amt.
Grethe Gretum Færch 12 ugift deres barn. Skjæve !! sogn, Hjørring amt.
Maren Kirstine Færch 8 ugift deres barn. Skjæve !! sogn, Hjørring amt.
Hanne Louise Sophie Færch 4 ugift deres barn. her i sognet.
Johannes Marius Færch 2 ugift deres barn. her i sognet.
Hanne Stricker 25 ugift Lærerinde. Aalborg.
Johanne Magrethe Dahin 27 ugift Husjomfru. Lemvig.
Ernst Poulsen 25 ugift Bestyrer af et brændevinsbrænderi. Flensborg.
Holger Rehders Fangel 28 ugift Forvalter. Gudum sogn, Aalborg amt.
Jens Valdemar Lynge 36 ugift Gartner. Aalborg.
Lars Jensen 35 ugift Brændevinskarl. Læsø.
Jacob Jensen 35 ugift Brændevinskarl. Horsens sogn, Aalborg amt.
Niels Peter Sindahlsen 23 ugift Brændevinskarl. Dronninglund sogn, Hjørring amt.
Jens Larsen 19 ugift Brændevinskarl. Voer sogn, Hjørring amt.
Morten Albrectsen 19 ugift Brændevinskarl. her i sognet.
Svend Christian Poulsen 22 ugift Tjenestekarl. her i sognet.
Jens Christian Nielsen 21 ugift Tjenestekarl. Hellevad sogn, Hjørring amt.
Mads Jensen 64 enke Tjenestekarl. Sulsted sogn, Aalborg amt.
Cilius Peter Petersen 28 gift Tjenestekarl. Faurslev !! sogn, Randers amt.
Anders Berthelsen 41 ugift Tjenestekarl. Ulsted sogn, Aalborg amt.
Christian Skjellerup 26 ugift Tjenestekarl. her i sognet.
Jens Nielsen 40 gift Tjenestekarl. Skæve sogn, Hjørring amt.
Søren Christian Mortensen 28 ugift Tjenestekarl. Dronninglund sogn, Hjørring amt.
Christen Hansen 64 ugift Tjenestekarl. Torslev sogn, Hjørring amt.
Søren Jacobsen 24 ugift Tjenestekarl. Albæk sogn, Hjørring amt.
Kirstine Sørensdatter 32 ugift Tjenestepige. Nibe.
Christiane Jespersdatter 25 ugift Tjenestepige. Læsø.
Lene Christensdatter 30 ugift Tjenestepige. Mou sogn, Aalborg amt.
Ane Magrethe Johannesdatter 30 ugift Tjenestepige. Aalborg.
Ane Magrethe Christensdatter 30 ugift Tjenestepige. Sebber sogn, Aalborg amt.
Gjertrud Nielsdatter 54 enke Tjenestepige. Tolstrup sogn, Hjørring amt.
Niels-Christian Thøgersen 18 ugift Tjenestedreng. her i sognet.
Bollette Johanne Nielsdatter 26 ugift Tjenestepige. her i sognet.

Aalborg, Kær, Hals, Hals By, Hals Ladegaard, 2 F1, FT-1850, C9082
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carsten Andersen Færch 54 Gift Gaardejer, Husfader, Forligelsescommisionær Nibe
Annette Joachimine Færch, født Nørgaard 46 Gift hans Kone Mou Sogn, Aalborg Amt
Cathrine Elisabeth Færch 25 Ugift deres Børn Skjæve Sogn, Hjørring Amt
Niels Færch 23 Ugift deres Børn, fraværende, indkaldt til Krigstjeneste Skjæve Sogn, Hjørring Amt
Margrethe Grotum Færch 18 Ugift deres Børn Skjæve Sogn, Hjørring Amt
Maren Kirstine Færch 14 Ugift deres Børn Skjæve Sogn, Hjørring Amt
Johanne Lucie Sophie Færch 9 Ugift deres Børn Hals Sogn, Aalborg Amt
Johannes Marius Færch 7 Ugift deres Børn Hals Sogn, Aalborg Amt
Carl Peter Johansen Færch 4 Ugift deres Børn Hals Sogn, Aalborg Amt
Johanne Elisabeth Stricker 31 Ugift Lærerinde Aalborg
Andreas Ludvig Jensen 31 Ugift Avlskarl Hals Sogn, Aalborg Amt
Christian Bertelsen 40 Ugift Tjenestefolk Skjæve Sogn, Hjørring Amt
Andreas Peter Egelund 22 Ugift Tjenestefolk Volstrup Sogn, Hjørring Amt
Jens Peter Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Hals Sogn, Aalborg Amt
Jørgen Magnus Olesen 13 Ugift Tjenestefolk Dronninglund Sogn, Hjørring Amt
Niels Christian Andersen 11 Ugift Tjenestefolk Hals Sogn, Aalborg Amt
Ane Margrethe Christensdatter 37 Ugift Tjenestefolk Sebber Sogn, Aalborg Amt
Mette Cathrine Christensdatter 27 Ugift Tjenestefolk Dronninglund Sogn, Hjørring Amt
Kirstine Birgitte Nielsdatter 27 Ugift Tjenestefolk Dronninglund Sogn, Hjørring Amt
Ane Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk Hals Sogn, Aalborg Amt
Hedevig Marie Frederikke Petersen 14 Ugift Tjenestefolk Hals Sogn, Aalborg Amt
Kirstine Marie Sørensdatter 50 Ugift Tjenestefolk Nibe
Jens Valdemar Lynge 41 Ugift Gartner Aalborg  
Færch, Gårdejer Carsten Andreas (I20807)
 
210 22. Sg. Vestermarie Nielsdatter, Maren Kirstine (I18815)
 
211 22. Sg. Vestermarie Pedersen, Hans (I18816)
 
212 cand. theol. Gram, Niels (I8166)
 
213 Lod prædikestolen gøre 1609 Sørensen, Præst Hans (I1493)
 
214 "Blev 18/7 1764 funden død i en Fiskepark ved Pg. og ventelig af en Svilde
(Svimmel) i Hovedet, hvoraf han laborerede, deri nedfalden." Wiberg 
Hammer, Præst Frederik Christian (I3462)
 
215 "Boldild (Boel) Peder Lows begraven 28. dec. 1720 i Øster Marie sogn, 80 Aar ringere 7 uger og 4 dage" = 80 år på nær 7 uger og 4 dage.
http://www.cabdriver-pensionist.dk/6218627 
Mogensdatter, Boel (I15616)
 
216 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Larsen, Niels Almar (I17379)
 
217 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Gliese, Judith (I19181)
 
218 '..Christiane var Madame Glomstads Barnepige i Kiøbenhavn, men lod af Vaade
og Uforsigtighed Barnet, som hun passede, falde ud af et Vindue og dybt ned,,
saa det slog sig ihjel. Af Alteration herover døde Christiane i Efteraaret
1789.'(godthåb Ministerialbog). Se :PHT 6/6, p.1ff.
Se : Ostermann : Danske i Grønland 
Storm, Christiane Helene (I3055)
 
219 '..men da han fandtes at omgå uredelig med bispens bønder og tiendefæstere,
faldt han i fortvivlelse og med en ragekniv skar han sin strube over natten
imellem 30. novbr. og 1. decbr. 1781' (Sadolin 1924) 
Friis, Hospitalsforstander Marturin (I5153)
 
220 'af tysk slægt'. Erichsen, Axel Valdemar Thaarup (I7169)
 
221 'måske datterdatter af Haderslev-provsten Jørgen Boysen (død 1569) og hustru
Sara Meier' (PHT 1995). I DBL kaldet Nielsdatter. Ingen børn 
Christensdatter, Sara (I4624)
 
222 (Firma C. A. Fremmings Efterf.) Theilgaard, Vinhandler Jens Christian Thestrup Foss (I1642)
 
223 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Aase Bente (I16478)
 
224 (Kilde: Wibergs alm. Danske Præstehistorie.).

Kapellan: 1543, Egen s. Als-Ærø a.
Sognepræst: 1548, Egen s. Als-Ærø a. 
Thomsen, Sognepræst Jørgen (I12609)
 
225 + Gårdmand Muus, Foged Anders (I8386)
 
226 + Hjemmedøbt

Dåb:
Madame Meyer. Jomfru Wibek?. Sr. Christen Thomasen. Sr. Anders Sand. Ane Krøyer hos ? Boychmann. 
Lund, Cathrine Marie (I12877)
 
227 + Hjemmedøbt

Dåb:
Madame Dorothea ? født Deichmann fra Ålborg. Jomfru Anna Haarup fra Østergaarden?. Hr. Anders Rus ?. Hr. Niels Rus ?. Studiosus Sr. Kiærsgaard på Fulgsig. 
Lund, Nicolai Christian (I12876)
 
228 + Hjemmedøbt 3 oct 1717.

I DDD står der hun senere får efternavnet Solgaard. (Nok gift) 
Hansdatter, Gertrud Marie (I12901)
 
229 + Hjemmedøbt.

Dåb:
Madame Agerbech. Jomfru Klitgaard hos Sr. Niels Riis. Sr. Anders Riis. Hr. Wilhelm Nested. Hr Jens Lund hos Byfoged Worm. 
Lund, Christiana Marie (I12864)
 
230 + Hjermmedøbt

Dåb:
Madame Møller, ? Hr. Møllers kæreste (hustru). Jomfru Anna Haarup. Sr. Niels Riis. Sr. Anders Sand. Sr. Jens Lund Junior. 
Lund, Helene Christiane (I584)
 
231 + købmand Lyngaa, Rådmand Clemens Jensen Smagbier (I8110)
 
232 + Skipper Muus, Købmand Lars (I8385)
 
233 1 NAME Zythagothus, Riber, /Skytt/


Indskrift på alterkalk 1656
Navnet er IKKE Peder 'Hansen' Ølgod, som ofte anført.
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=wernerbra&id=I34642&style=TABLE 
Ølgod, Præst Peder Jensen (I1487)
 
234 1 Barn
Tidl. gift Juel-Brockdorff 
Reedtz-Thott, Ada Julie Alexandra (I1630)
 
235 1 barn Fog, Ebba (I1878)
 
236 1 barn Kjær, Else Wiggers (I2103)
 
237 1 barn Rossing, Sophie Martine (I6313)
 
238 1 barn Petri, Marie Cathrine Helweg (I6459)
 
239 1 barn m. Helt Fog, Mette Nielsdatter (I1175)
 
240 1 barn. Høysholt, Gidsel Nielsdatter (I3308)
 
241 1 barn. Fabricius, Emilie V. (I4315)
 
242 1 barn. Gjerløff, Porcelænsmaler Thora Marie (I6345)
 
243 1 datter Grønbech, Helene Jensdatter (I1394)
 
244 1 datter Cathrine (I5329)
 
245 1 datter Lindemann, Doris Nicoline Theodora (I6438)
 
246 1 datter, 7 sønner, som alle, untagen en søn, efter faderens død tog moderens efternavn. Bruun, Gye Hansdatter (I4581)
 
247 1 datter. Hegelund, Anna Sørensdatter (I5317)
 
248 1 levende barn og 2 døde iflg 1901 FT

København, København (Staden), Henrik Ibsens Vej, , 82k, 61, FT-1901, E1087
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Alf. Alex Thomsen [Alfred Alexander Thomsen] 18670918 G Husfader Murerarbejdsmand Kjøbenhavn
Regine Hansine Thomsen 18661015 G Husmoder Kjøbenhavn
Edith Julie Thomsen 18920202 U Barn Frederiksberg  
Thomsen, Mineralvandsarbejder Alfred Alexander (I23779)
 
249 1 søn (Wiberg) Fog, Else Marie Clemensdatter (I3454)
 
250 1 søn, 1 datter Curtz, Cathrine Elisabeth (I2810)
 
251 1 søn, 1 datter Ohnsorg, Helene Gertrud (I5588)
 
252 1 søn, 1 datter m. Brasch. 6 børn m. Sinding. Stavning, Marie Sophie Poulsdatter (I2936)
 
253 1 søn, 1 datter. Bech, Frederikke Louise (I1581)
 
254 1 søn, 2 døtre Grønbech, Ellen Ottosdatter (I1252)
 
255 1 søn, 2 døtre Wulff, Margrethe Jeremiasdatter (I3976)
 
256 1 søn, 2 døtre Stoud, Sophie Pedersdatter (I4962)
 
257 1 søn, 2 døtre Scavenius, Vilhelmine Marie (I5589)
 
258 1 søn, 2 døtre Colding, Christiane Henriette (I7208)
 
259 1 søn, 2 døtre. Hegelund, Præst Jens Pedersen (I3115)
 
260 1 søn, 3 døtre Beyer, Ingeborg Nielsdatter (I5607)
 
261 1 søn, 3 døtre m. Kjerrumgård. 8 børn m. Fog Guldager, Margrethe Knudsdatter (I3113)
 
262 1 søn, 4 døtre. Pedersdatter, Kirsten (I1562)
 
263 1 søn, 6 døtre Clementin, Søren Jacobsen (I1249)
 
264 1 søn. Holm, Anna Jensdatter (I2391)
 
265 1 søn. Hatting, Henrica (I2944)
 
266 1 søn. Geyt, Christine Magdalen (I3311)
 
267 1 søn. Bøttcher, Ingeborg Johansdatter (I3340)
 
268 1 søn. Jørgensdatter, Ellen (I3958)
 
269 1 søn. Barfod, Bodil Prior (I5599)
 
270 1-5-1919: Borgergade 72, stuen hos Hjemmet
http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1835264&searchname=polit_simple 
Poulsen, Aage (I21159)
 
271 10 børn Johnstrup, Elisabeth Johanne (I6252)
 
272 10 børn, heraf flere præster og præstehustruer Hemmet, Anne Pedersdatter (I4299)
 
273 10 børn, hvoraf 5 døde unge.
Døde hos datteren og svigersønnen Rasmus Fog i Køge 
Kiefert, Charlotte Sophie (I6982)
 
274 10 børn. Kjeldsdatter, Marine (I1602)
 
275 10 børn. Epitafium Bøttcher, Maria Susanne Henriksdatter (I701)
 
276 10 sønner, 2 døtre Gudme, Kirstine Nielsdatter (I5393)
 
277 11 børn. Bertelsdatter, Anne Marie (I3923)
 
278 11 børn. Nielsdotter, Dorothea (I4759)
 
279 12 Apr. 1930
Name: Carl Palsgaard
Home in 1930: Detroit, Wayne, Michigan
Age: 20
Estimated Birth Year: abt 1910
Relation to Head of House: Son
Parent's Name: Matilda
Race: White
Household Members: Name Age
Matilda Palsgaard 47
Lauritz Palsgaard 25
Carl Palsgaard 20
Otto Larsen
http://tom-stryhn.com/getperson.php?personID=I122245&tree=01 
Palsgaard, Carl (I16841)
 
280 12 børn Rahbek, Christiane Johanne (I2291)
 
281 12 børn Winstrup, Anna Catharina (I4710)
 
282 12 år i Kina som supercargo, ejer af Ågård, Sjælland. Begravet fra
fransk-reform. Kirke. 
Mourier, Pierre Paul Ferdinand (I3664)
 
283 13 børn i tiden 1793 til 1809. 8 sønner og 5 døtre Brøchner, Magdalene Barbara (I7325)
 
284 13 børn, hvoraf 2 præster Hemmet, Ingeborg Pedersdatter (I4346)
 
285 13 børn. Aagaard, Maren Sommer (I2750)
 
286 13 børn. Torm, Kirsten Jensdatter (I3679)
 
287 13 børn. Bagge, Helle Sørensdatter (I7018)
 
288 14 børn Allerup, Barbara Helene Hansdatter (I5055)
 
289 14. okt. 1670 boede hun i V. Ulslev hos Cort Werløs, hvor hun var fadder ved
dåben af degnens datter. 
Werløs, Johanne Ludovica (I5626)
 
290 1428 Herredsfoged i Nørre Gøs h. 1431 Borgmester i Flensborg. Haysen, Borgmester Magnus (I5693)
 
291 15 børn Monrad, Anna Margrethe Marcusdatter (I1481)
 
292 15 børn Seeblad, Rådmand Knud Jørgensen (I4203)
 
293 15 børn. Hegelund, Anna Pedersdatter (I1560)
 
294 15 børn. Stage, Marine Sørensdatter (I4173)
 
295 15 børn. Thaulow, Eleonore Jensdatter (I5916)
 
296 16. April holt Sognepræsten for disse Meenigheder Peder Wiinholt Bryllup i sit eget Huus med
Jomfrue Elizabeth Røsh ??? paa Weistrupgaard. Forlovere vare: Hr. Ritmester Peder de Pultz til
Ryegaard og Hr. ObristLieutnant de Sehested til Carsholm nu Brudagergaard.

http://www.historie-info.dk/files/historie-info.dk/Microsoft%20Word%20-%20Kirkebog%20for%20Oure%20Sogn%201689%20-%201805.pdf 
Familie F342
 
297 16. maj 1891 afrejst til udlandet uden tilladelse og indtil videre slettet af
Hærens lister. Afskediget 10. jan. 1906. Forretningsmand i Brooklyn. 
Tuxen, Premierløjtnant Karsten Viborg (I7077)
 
298 1600 svoren fra sin fred for drab i Ribe og måtte gå i landflygtighed Svane, Jens (I4185)
 
299 1601 endnu umyndig. Vandel, Jørgen Iversen (I3988)
 
300 1614, Volontør i Frankrike
http://www.nermo.org/slekt/d0035/g0000019.html#I16508 
Ackeleye, Corfitz Gabrielsen (I11702)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 128» Næste»